Produktioun : NEIMËNSTER
Ko-Produktioun : ESCHER THEATER – TRIFOLION ECHTERNACH
Exekutiv Produktioun : AllerRetour Luxembourg asbl